Нашите дейности

Едно от основните неща, които позволяват на „АВАЛОН ВЪРДЖИН“ АД да се представя добре на пазара е, че успява да удовлетвори претенциите на потреблението без да прави компромис с качеството. Процесите на обработка на месото са винаги под 100% контрол и лабораторни анализи. Поради спецификата на производственият процес, т.е. – комбинация от месодобив и разфасоване, продукцията излиза на пазара за технологично време от 24 часа, което гарантира максимален срок на годност на продуктите при клиента. Целият производствен процес е обхванат от софтуер, чрез който се ускоряват административните процеси, за да се изпълняват поръчките на клиентите бързо и в срок. А също така чрез него се гарантира пълен контрол по обратната връзка и пълна проследяемост на продукцията. Дори фирмата с одобрението си за износ на пазарите на ЕС, получено още през 2007г. се стреми да обхване т.нар. „претенциозен сегмент” от клиенти, които взимат решения за покупка само ако е известен произходът и начинът на добиване на месото и разфасовките.
Фирменото лого и информация за контакти стоят на всяка единица продукция, която се пласира на пазара, което е гарант, че в случай на неудовлетворение при покупка на нашата продуктова единица, крайният потребител може да ни се обади на нас, да ни намери в интернет или да подаде сигнал до съответните служби. Ние сме почтена фирма, която работи по всички нормативни санитарно-хигиенни условия и изисквания за производство на хранителни продукти.

Стояли сме добре на пазара през изминалите години и възнамеряваме да развиваме още по-успешно нашия бизнес. Следователно, ние самите имаме интерес за нас да знаят повече хора и на етикетите на нашата продукция да е изписана коректно автентичната информация за контакт, а не в съответствие с негативната практика на нелоялната конкуренция.
Освен това нашите продукти отговарят и на БДС, и на европейските изисквания за производство на храни, което ни кара да вярваме, че качеството на нашите продукти е нашето истинско рекламно послание.

Месодобив

СВИНСКО ТРУПНО ПАРЕНО/ДРАНО/БЕЛЕНО МЕСО И СУБПРОДУКТИ ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ

Добив на свинско трупно месо на половинки и субпродукти, предназначени за продажба в сурово състояние на директен консуматор в магазинната мрежа в страната и/или  в месопреработвателно предприятие за преработка.

 

ТРУПНО МЕСО ОТ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ДО 12 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ – АГНЕТА И ЯРЕТА И СУБПРОДУКТИ – ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ

Месодобив на трупно месо от дребни преживни животни до 12 месечна възраст – агнета и ярета и субпродукти – охладени и замразени, предназначени за продажба в сурово състояние на директен консуматор в магазинната мрежа в страната и/или  в месопреработвателно предприятие за преработка и разбира се с подходящите снимки

Технологичният процес по месодобив се контролира стриктно чрез наблюдения и измервания в критичните точки, които трябва да бъдат осигурени за гарантиране на  безопасност и качество на добитата продукция.

Разфасоване

РАЗФАСОВАНЕ

Разфасовки от свинско месо,  получени от охладени трупни половинки и/или в регламентирани предприятия за месодобив от ЕС или от трети страни разрешени за търговия с ЕС, които са предназначени за директна продажба в сурово състояние, в търговската мрежа или в заведенията за обществено хранене.

Разфасоването и фасонирането на свинско месо се извършва по заявка на клиент. По изрично желание на клиента, определени разфасовки се режат на банциг, опаковат се в потребителски опаковки и се експедират.

Технологичният процес се контролира чрез наблюдения и измервания в критичните точки, които трябва да бъдат контролирани за осигуряване безопасност и качество на разфасовки от свинско месо.

Лаборатория

ЛАБОРАТОРИЯ

Лабораторията покрива всички изисквания на най-високия международен стандарт за лабораторно качество – БДС-EN-ISO 17025:2018, съгласно който е Акредитирана от Изпълнителна Агенция Българска Служба по Акредитация. Всички заинтересовани страни имат достъп до услугите на лабораторията, без каквито и да е затрудняващи, финансови или други условия. Процедурите, съгласно които функционира Изпитвателна лаборатория „Евронес“ се прилагат без дискриминация.

Политика за поверителност*

Авалон Върджин АД

ул."Васил Левски" 52,
гр. Левски - 5900
местност Арабаджица

Работно време

Понеделник-Петък:
8:00 - 19:00

Събота-Неделя:
8:00 - 18:00

Телефони

0896 82 82 89
0899 83 77 09

стац. 0650 99263

факс 0650 99439

Email

office@avalonvirgin.com

Pin It on Pinterest