Нашето мото:
Високо качество на продукцията, съвременни производствени технологии и стриктен контрол

СВИНСКО ТРУПНО ПАРЕНО/ДРАНО/БЕЛЕНО МЕСО И СУБПРОДУКТИ ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ

Добив на свинско трупно месо на половинки и субпродукти, предназначени за продажба в сурово състояние на директен консуматор в магазинната мрежа в страната и/или  в месопреработвателно предприятие за преработка. Технологичният процес по месодобив се контролира стриктно чрез наблюдения и измервания в критичните точки, които трябва да бъдат осигурени за гарантиране на  безопасност и качество на добитата продукция.

ТРУПНО МЕСО ОТ ДРЕБНИ ПРЕЖИВНИ ЖИВОТНИ ДО 12 МЕСЕЧНА ВЪЗРАСТ – АГНЕТА И ЯРЕТА И СУБПРОДУКТИ – ОХЛАДЕНИ И ЗАМРАЗЕНИ

Месодобив на трупно месо от дребни преживни животни до 12 месечна възраст – агнета и ярета и субпродукти – охладени и замразени, предназначени за продажба в сурово състояние на директен консуматор в магазинната мрежа в страната и/или  в месопреработвателно предприятие за преработка и разбира се с подходящите снимки

Политика за поверителност*

Авалон Върджин АД

ул."Васил Левски" 52,
гр. Левски - 5900
местност Арабаджица

Работно време

Понеделник-Петък:
8:00 - 19:00

Събота-Неделя:
8:00 - 18:00

Телефони

0896 82 82 89
0899 83 77 09

стац. 0650 99263

факс 0650 99439

Email

office@avalonvirgin.com

Pin It on Pinterest