Продукти от агнешко месо и ярешко месо

Класификация:

А) Месо от Дребни Преживни Животни

2.1. Според живото тегло на ДПЖ, от които е добито месото:

2.1.1. Месо, добито от агнета с живо тегло от 20 до 30 кг.

2.1.2. Месо, добито от ярета с живо тегло от 20 до 30 кг.

2.2. Според термичното състояние на месото:

2.2.1. Неохладено – получено до 2 часа от добиването му.

2.2.2. Охладено – получено след охлаждане с  достигната температура във вътрешността на месото от 0◦С до 4◦С.

Б) Субпродукти

2.1. Агнешките и ярешки хранителни субпродукти, добити от редовно заклани агнета и ярета се подразделят на:

2.1.1. Глави

2.1.2. Език 

2.1.3. Сърца

2.1.4. Бял дроб

2.1.5. Черен дроб

2.1.6. Бъбреци

2.1.7. Стомаси 

2.2.  Трупчетата на агнетата и яретата се съхраняват в хладилна камера при температура от минус 3°C до + 4°C за постигане на температура във вътрешността +7°C.

2.3. В зависимост от начина на съхранение агнешките и ярешките хранителни субпродукти са:

2.3.1. Охладени – подложени на охлаждане след добива до достигане на температура    в   дълбочина на продукта от 0°C до + 3°C.

2.3.2. Замразени –  хранителни субпродукти – опаковани, етикетирани и подложени на замразяване при температура от минус 25ºС  до достигане на температура  минус 18ºС в дълбочина на продукта.

Политика за поверителност*

Авалон Върджин АД

ул."Васил Левски" 52,
гр. Левски - 5900
местност Арабаджица

Работно време

Понеделник-Петък:
8:00 - 19:00

Събота-Неделя:
8:00 - 18:00

Телефони

0896 82 82 89
0899 83 77 09

стац. 0650 99263

факс 0650 99439

Email

office@avalonvirgin.com

Pin It on Pinterest