Авалон Върджин АД

Предприятие за месодобив и разфасоване на червени меса

Технологии и контрол

Отлично качество

Нашето мото:
Високо качество на продукцията, съвременни производствени технологии и стриктен контрол

„Авалон Върджин” гр.Левски е специализирано предприятие за месодобив от свине и агнета, разфасоване на червени меса – свинско, агнешко и ярешко. Дългогодишен член на Асоциацията на месопреработвателите в България и дългогодишен коректен партньор на търговски вериги „СВА“, „ФАНТАСТИКО“, „БОНИОБОРОТ“ и др. Двадесетгодишният опит в областта на месодобива, съвременната новоизградена производствена база и високо квалифицираният персонал гарантират отличното качество на продукцията.

Законовата уредба, на която е подчинена и с която се регулира икономическата дейност на фирмата е изключително широкообхватна, тъй като става въпрос за предприятие от хранително-вкусовата промишленост.

Към настоящия момент Авалон Вържин-ЕООД покрива изцяло всички нормативни регламенти за производство на свинско, агнешко трупно месо и разфасовки в страната, както и за  износ на пазарите в страните членки на Европейския съюз.

Политиката на фирмата е насочена изцяло към създаване и утвърждаване на традиции за постоянно високо качество на продукцията чрез внедряване на съвременни производствени технологии и стриктен контрол на всяко ниво на производствения процес чрез:

  1. Система за контрол на Добрите Производствени и Хигиенни Практики – ДПХП;
  2. Научно обоснована система за контрол безопасността на храните, която въвежда контрол на всички етапи на производството и търговията с хранителни продукти – система за анализ и контрол на критичните точки – HACCP
  3. Автоматизирана система за термоконтрол на всички производствени и хладилни съоръжения;
  4. Производствения процес е изцяло обхванат от складов софтуер, чрез който се гарантира входящият и изходящият контрол на суровини и готов продукт, както и срокът на годност;
  5. Система за контрол на достъпа;
  6. Постоянен контрол на производствения процес чрез система за видеонаблюдение.

Цялостната политика на ръководството на фирмата е основана на изключителна отговорност към здравето и благоденствието на крайният потребител – гражданите на България.

НИЕ ЗНАЕМ КАКВО ОЗНАЧАВА КАЧЕСТВО И ХИГИЕНА!

УВЕРЕТЕ СЕ И ВИЕ!

Месодобив

Добив на месо от свине и дребни преживни животни до 12 месеца

Разфасоване

Разфасоване на червени меса – свинско, телешко, агнешко и ярешко.

Лаборатория

Изпитване на месо и месни продукти от домашни, диви свине и еднокопитни животни за наличие на ларви на Trihinella spp., чрез метод на смилане на сборна проба с магнитна бъркалка по Регламент EС 2015/1375, Приложение I, глава I..

Пишете ни, използвайки формата за контакт по-долу

или ни се обадете

0896 82 82 84
0896 83 83 80

или ни напишете мейл

office@avalonvirgin.com

Политика за поверителност*

Авалон Върджин АД

ул."Васил Левски" 52,
гр. Левски - 5900
местност Арабаджица

Работно време

Понеделник-Петък:
8:00 - 19:00

Събота-Неделя:
8:00 - 18:00

Телефони

0896 82 82 89
0899 83 77 09

стац. 0650 99263

факс 0650 99439

Email

office@avalonvirgin.com

Pin It on Pinterest